Jouw plan aanbieden voor investeringsgeld

Je wilt graag geld van investeerders in ruil voor (stemrechtloze) aandelen? Goede zet! Je dient heel simpel en laagdrempelig jouw plan in via intermediair Aandeelfunding. Uiteraard helpen we je mee waar nodig. Jij bent wel eerst aan zet. Onderstaande stappen dien je te doorlopen om jouw project aan te bieden:

De aanmelding op zich is geheel gratis; we zijn blij dat u uw project hebt aangeboden.
De gegevens worden opgeslagen in onze database in een offline beveiligde omgeving. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld, behalve de door u opgestelde “Presentatiesheet”. Deze laatste is bestemd om kenbaar te worden gemaakt aan onze investeerders.
Dat is een groep van personen en/of bedrijven die zich bij ons hebben ingeschreven. De informatie van deze personen en/of bedrijven worden door ons in een beveiligde omgeving offline bewaard. De namen van deze investeerders worden niet gedeeld met de aanbieders van de projecten.
Op basis van het ook ingeleverde uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gaan wij na of u wel gerechtigd bent om het project aan te bieden. Wij willen voorkomen dat anderen ons na publicatie van het project aanspreken en aangeven dat het project niet had mogen worden gepubliceerd omdat zij daarvoor toestemming voor hadden moeten geven.
Wij controleren alleen of degene die het project heeft aangeboden daartoe gerechtigd is. Verder hebben wij het recht om projecten te weigeren en niet aan te bieden op ons platform. Dit zal gebeuren indien wij de mening zijn toegedaan dat de doelstelling van een project is strijd is met de wet en/of goede zeden.
Wij controleren de projecten niet in de zin dat we een audit of iets dergelijks op toepassen. Of een project haalbaar is of niet laten we over aan u als aanbieder en uiteraard de investeerders.
Nadat aandeelfunding.nl gecontroleerd heeft of alle interne stukken aanwezig zijn en akkoord zijn zullen wij u een nota versturen betreffende de door u aangegeven periode waarin uw project beschikbaar is voor investeerders. Pas na betaling van deze nota gaan wij op onze site aangeven dat er een nieuw project beschikbaar is.
Allereerst komt er prominent op de site van aandeelfunding.nl te staan dat er een nieuw project beschikbaar is om als investeerder te bekijken. De naam van het project alsmede een zeer beknopte omschrijving van het project staat daar aangegeven. Tegelijkertijd versturen we via een beveiligde mailomgeving de “Presentatiesheet” naar de investeerders die bij ons zijn ingeschreven. Verder attenderen wij potentiële investeerders ins ons netwerk op het feit dat er een nieuw project beschikbaar is. Wij verzoeken hen daarbij om zich in te schrijven als investeerder.
In de “presentatiesheet” staan uw contactgegevens. Indien er investeerders zijn die geïnteresseerd zijn in uw project dan nemen die rechtstreeks contact met u op. Na het contact kunt ook besluiten of u met deze investeerder in zee wilt gaan en of u verdere informatie naar de investeerder wilt versturen.
Wij benaderen investeerders en potentiële investeerders per mail om ze te wijzen op het aangeboden project. Verder stimuleren we de aanbieders van projecten om mensen uit hun eigen netwerk te benaderen en ze te wijzen op het door hen aangeboden project op Aandeelfunding.nl.
Dan eindigt de bekendmaking via Aandeelfunding.nl, tenzij u aangeeft verlenging te willen van de periode. Hierbij geldt ook weer dat wij overgaan tot verlenging nadat de desbetreffende nota door u is voldaan.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande vraag en antwoorden nog vragen? Bel of e-mail ons via de reguliere weg met de gegevens te vinden op onze contactpagina.

Zo deed Jeroen het

Jeroen heeft een heel leuk bedrijf in de entertainmentindustrie (lees de case) en heeft werkkapitaal nodig om zijn bedrijf in coronatijd opnieuw te organiseren en heeft daar werkkapitaal voor nodig. Hij geeft aandelen uit voor geld.

Jeroen heeft zijn plan ingediend na het volgen van de checklist op deze pagina.

  1. Plan in detail uitwerkt
  2. Cijfers van voorgaande jaren met uitleg
  3. Zijn vragen opgesomd, behoefte en voorwaarden
  4. KVK en kopie van zijn ID toegevoegd
  5. Plan upgeload
  6. Het plan is discreet ingediend bij de investeerders
  7. Jeroen kiest om zijn plan 3 maanden bij geïnteresseerde investeerders aan te bieden
  8. Jeroen onderhandeld nu rechtstreeks met potentiële investeerders over de toekomst.

Let's go! Stuur jouw project in!

Sluit Menu