Financieren van je onderneming in Corona-tijden

Herstarten of financieren van je onderneming in Corona-tijden. Crowdfunding? Maar dan op een andere manier.

Je nieuwe business financieren in deze tijden is een zeer moeilijke opgave. Niemand zal overtuigd zijn van je businessplan, terwijl jij het juist als een kans ziet. Banken zullen vaak niet overtuigd zijn tenzij je ze meer dan 100%-zekerheid kunt bieden. Hoe dan aan geld te komen; Crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financieren waarbij een grote groep van mensen een investering doet waarmee in de kapitaalbehoefte van een onderneming, instelling of initiatief wordt voorzien.

Hoe kom je aan geld voor jouw bedrijf?

Crowdfunding wordt als financieringsmiddel steeds populairder bij veel ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. Als ondernemer moet je dus creatief zijn om aan geld te komen; vooral als je zelf geen buffers hebt. Hoe doe je dat en liever: hoe doe je dat zelf?!

Financiering voor jouw bedrijf in Coronatijd

Crowdfundingmodellen

Er zijn verschillende modellen. De vier belangrijkste modellen zijn:

  • donaties
  • rewards
  • leningen
  • aandelen

Voor ondernemers zijn het uitgeven van leningen en aandelen de meest gangbare modellen. Bij het verstrekken van een lening aan een ondernemer krijgt de verstrekker een rente en (als alles goed gaat) uiteindelijk de aflossing van de lening. Hoe hoger het risico hoe hoger de rente die wordt vergoedt.

Verstrekken van aandelen

Het kan ook in de vorm van het verstrekken van aandelen. Bij aandelen krijgt de verstrekker aandelen in de onderneming of een certificaat van een aandeel. Dit laatste is gebruikelijk omdat het certificaat geen stemrecht geeft binnen de onderneming; als ondernemer wil je zelf aan de touwtjes blijven trekken. De aandelen of certificaten geven jaarlijks een dividendopbrengst. Uiteindelijk kan er winst (of verlies!) worden behaald bij de verkoop van de aandelen of de certificaten van aandelen.

Platforms voor crowdfunding

Crowdfunding platforms zijn een soort marktplaats voor van bedrijven en andere instellingen die geld nodig hebben en mensen die geld willen investeren. Je biedt als ondernemer je plannen aan die worden gescreend en na goedkeuring wordt het op het online platform gezet. Er wordt een doel gesteld voor wat betreft het te behalen bedrag en nadat dit is voltooid wordt de aanbieding uit de markt gehaald.

In de praktijk blijkt dat vooral op de leningen of aandelen welke door kleinere ondernemingen wordt aangeboden wordt ingeschreven door familieleden en kennissen. Sommigen willen best een gokje wagen en proberen zo een beter rendement te halen dan de nul procent rentevergoeding op de spaarrekening of de alsmaar weer te slikken verliezen op de aandelen via de beurs.

Veel potentiële investeerders

Het voordeel van een crowdfunding platform is dat je in principe gelijk “in the picture” bent bij potentiële investeerders; je hoeft ze niet te zoeken, ze zijn aanwezig.

Het nadeel van een crowdfunding platform is dat het vaak heel veel tijd, geld en moeite kost om je investeringsidee aantrekkelijk te maken voor de investeerders.

Je moet er veel voor doen en je plannen worden vaak net als een bij een bank van alle kanten doorgelicht en onderzocht. Veel ex-werknemers van banken fungeren als adviseurs voor crowdfunding platforms en er zijn zelfs banken die crowdfunding platforms aansturen.

Aandelen B vrijgeven

Toezicht AFM

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt toezicht op financiële markten en dus ook op de Crowdfunding Platforms. In principe is het een ieder verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare geelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit aldus de wettelijke bepaling van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Doch hierop zijn een aantal uitzonderingen, waaronder banken en ook Crowdfunding platforms indien zij daarvoor een vergunning hebben welke wordt verstrekt door het AFM.

Specifieke vrijstelling voor aandelen in de vrijstellingsregeling Wft

Een specifieke vrijstelling die niet bij een ieder bekend is, is de vrijstelling voor de uitgifte van aandelen. In de vrijstellingsregeling Wft wordt in artikel 53 de vrijstellingen genoemd voor het aanbieden van effecten en dus ook aandelen.

Daar wordt aangegeven dat er een vrijstelling is voor het aanbieden van aandelen gedurende een periode van 12 maanden en waarbij in die periode er niet meer dan voor totaal € 2,5 miljoen wordt aangeboden. Wel moet er bij de aanbieding van de aandelen expliciet worden vermeld dat u niet vergunningplicht bent ingevolgde de Wet en dat u niet onder toezicht staat van de AFM.

Met andere woorden: als u voldoet aan die voorwaarden en voorschriften kunt u zelf uw aandelen uitgeven en hoeft u niet gebruik te maken van een crowdfunding platform!

Als u dit doet heeft u natuurlijk nog wel het probleem dat u zelf de beleggers en andere investeerders moet gaan zoeken. Maar als dat toch grotendeels de familie en kennissen zijn die u ook al zou gaan benaderen indien u wel gebruik ging maken van een crowdfunding platform, dan maakt dat niet uit.

Dividend, geen stemrecht

Het liefst geeft u aandelen-B uit aan de investeerders die alleen maar recht geven op een dividend en verder geen stemrecht hebben. Dit stemrecht ligt natuurlijk bij u als aandeelhouder van de aandelen A. In feite is dit een lening.

Maar hoe zit dan dan als ik geen winstreserves heb en dus mogelijk formeel geen dividend kan uitkeren, want ik kan toch alleen maar dividend uitkeren als er een positieve winstreserve is, toch?

Nee, dat is niet juist. In de behandeling ooit van de Flex-wet in de Eerste Kamer is door de secretaris aangedragen dat ook al is je winstreserve nihil of negatief, je toch mag beslissen om dividend uit te keren. Dit zolang de bestuurder aangeeft dat het akkoord is. De bestuurders moet namelijk uiteindelijk akkoord gaan met de uitkering van de dividenduitkering en moet daarvoor een uitkeringswet uitvoeren. De vennootschap moet na de dividenduitkering wel in staat zijn om aan haar normale verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Meer weten over jouw bedrijf financieren met aandelen?

Werkkapitaal voor aandelen-B? Neem vrijblijvend contact op met Aandeelfunding

Sluit Menu